TAPAHTUMIEN VASTUUVAPAUTUS- JA PERUUTUSEHDOT

Onnen Kuplia tapahtumien taustalla on Paju Events (Y-tunnus 3141214-7).

Nämä ovat Onnen Kuplia tapahtumien vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi Onnen Kuplia tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

1. VAPAAEHTOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot osallistuja vakuuttaa, että ymmärtää osallistuvansa tapahtumiin vapaaehtoisesti.
Osallistuja arvioi fyysisen ja psyykkisen terveydentilansa ja taitona riittäviksi, jotta voi osallistua tapahtumakohtaiseen ohjelmaan. Jos osallistuja on epävarma tilastaan, on hän itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltään, onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa.
Osallistuja ymmärtää , että Onnen Kuplia äitiysviikonloppujen aikana ei voida tehdä yksilökohtaista arviota osallistujan terveydentilasta ja harjoitusten mahdollisista riskeistä, vaan osallistuja on itse vastuussa siitä.

2. VASTUUVAPAUTUS

Tietoisena liikkumiseen, urheiluun ja joogaharjoitteluun sisältyvistä riskeistä osallistuja vapauttaa Onnen Kuplia ja sen edustajat tapahtuman järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli osallistujalle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Onnen Kuplia järjestämissä tapahtumissa.

3. VAKUUTUS

Osallistuja vastaa tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistaan itse.

4. PERUUTUSEHDOT

Paikka äitiysviikonlopputapahtumassa varataan ilmoittautumislomakkeella ja maksamalla osallistumismaksu. Osallistumismaksu on aina henkilö- sekä tapahtumakohtainen. Ilmoittautuessaan äitiysviikonloppuun osallistuja sitoutuu maksamaan tapahtuman maksun kokonaisuudessaan, joka maksetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassa tai laskutetaan ja maksetaan ennen kurssia, jolloin maksuaika on 14 vrk (jos tapahtumaan aikaa vähemmän kuin 1 kk maksuaika 5 vrk). Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus eikä poista maksuvelvollisuutta*. Kun osallistuminen tapahtumaan ostettu, ei maksua voida enää palauttaa**. Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää.

*Jos kyseiseen tapahtumaan on jonoa ja osallistumismaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, siirtyy osallistuminen jonossa seuraavalle.

** Jos osallistuja joutuu perumaan osallistumisensa aikaisen synnytyksen tai sen vaaran vuoksi, osallistumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan. Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Onnen Kuplia järjestäjälle. Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan lääkärintodistuksella todistama, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta 20 euron varaus- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Onnen Kuplia järjestäjälle viipymättä.

Jos järjestäjä joutuu perumaan tapahtuman, koko osallistumismaksu palautetaan asiakkaan tilille (esim. peruutus koronan tai liian pienen osallistujamäärään vuoksi).